ChDrive Uttrykk

Endrer gjeldende stasjon.

warning

Noen DOS-spesifikke fil- og katalogfunksjoner er ikke lenger tilgjengelig i LibreOffice, eller deres funksjon er bare begrenset. For eksempel er det ikke gitt støtte for funksjonene ChDir, ChDrive og CurDir. Noen DOS-spesifikke egenskaper brukes ikke lenger i funksjoner som forventer filegenskaper som parametere (for eksempel for å skille fra skjulte filer og systemfiler). Dette sikrer størst mulig grad av plattformuavhengighet for LibreOffice. Derfor kan denne funksjonen fjernes i en fremtidig utgivelse.


note

ScriptForge-biblioteket i LibreOffice 7.1 introduserer FileSystem tjeneste med metoder for å håndtere filer og mapper i brukerskript.


Syntaks:


  ChDrive Text As String

Parametre:

Tekst: Ethvert strenguttrykk som inneholder stasjonsbokstaven til den nye stasjonen. Hvis du vil, kan du bruke URL-notasjon.

Stasjonen må tildeles stor bokstav. Under Windows er bokstaven du tilordner stasjonen begrenset av innstillingene i LASTDRV. Hvis stasjonsargumentet er en streng med flere tegn, er bare den første bokstaven relevant. Hvis du prøver å få tilgang til en ikke-eksisterende stasjon, oppstår det en feil som du kan svare på med OnError-uttrykket.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

68 Enhet er ikke tilgjengelig

76 Fann ikke stien

Eksempel:


  Sub ExampleChDrive
      ChDrive "D" ' Bare mulig hvis stasjon 'D' eksisterer.
  End Sub

Supporter oss!