ChDir Uttrykk

Endrer gjeldende katalog eller stasjon.

warning

Noen DOS-spesifikke fil- og katalogfunksjoner er ikke lenger tilgjengelig i LibreOffice, eller deres funksjon er bare begrenset. For eksempel er det ikke gitt støtte for funksjonene ChDir, ChDrive og CurDir. Noen DOS-spesifikke egenskaper brukes ikke lenger i funksjoner som forventer filegenskaper som parametere (for eksempel for å skille fra skjulte filer og systemfiler). Dette sikrer størst mulig grad av plattformuavhengighet for LibreOffice. Derfor kan denne funksjonen fjernes i en fremtidig utgivelse.


note

ScriptForge-biblioteket i LibreOffice 7.1 introduserer FileSystem tjeneste med metoder for å håndtere filer og mapper i brukerskript.


Syntaks:


ChDir tekst som streng

Parametre:

Tekst: Ethvert strenguttrykk som spesifiserer katalogbanen eller stasjonen.

Merknadsikon

Hvis du bare vil endre gjeldende stasjon, skriv inn stasjonsbokstaven etterfulgt av et kolon.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

76 Fann ikke stien

Eksempel:


 Sub ExampleChDir
   Dim sDir1 As String, sDir2 As String
   sDir1 = "C:\Test"
   sDir2 = "D:\Private"
   ChDir( sDir1 )
   MsgBox CurDir
   ChDir( sDir2 )
   MsgBox CurDir
 End Sub

Supporter oss!