Håndtering av filer

Funksjonene og setningene for å administrere filer er beskrevet her.

ChDir Uttrykk

Endrer gjeldende katalog eller stasjon.

ChDrive Uttrykk

Endrer gjeldende stasjon.

CurDir Funksjon

Returnerer en variantstreng som representerer den gjeldende banen .

Dir Funksjon

Returnerer navnet på en fil, en katalog eller alle filene og katalogene på en stasjon eller i en katalog som samsvarer med den angitte søkebanen.

FileAttr Funksjon

Returnerer tilgangsmodusen eller filtilgangsnummeret til en fil som ble åpnet med Open-setningen. Filtilgangsnummeret er avhengig av operativsystemet (OSH = Operating System Handle).

FileCopy Uttrykk

Kopierer en fil

FileDateTime Funksjon

Returnerer en streng som inneholder datoen og klokkeslettet da en fil ble opprettet eller sist endret.

FileExists Funsjon

Bestemmer om en fil eller en katalog er tilgjengelig på datamediet.

FileLen Funksjon

Returnerer lengden på en fil i byte.

GetAttr Funksjon

Returnerer et bitmønster som identifiserer filtypen eller navnet på et volum eller en katalog.

GetPathSeparator-funksjonen

Returnerer den operativsystemavhengige katalogseparatoren som brukes til å spesifisere filstier.

Drapsuttrykk

Sletter en fil fra en disk.

MkDir Uttrykk

MkDir Uttrykks- diagram

Oppretter en ny katalog på et datamedium.

Navneuttrykk

Gi nytt navn til en eksisterende fil eller katalog.

RmDir Uttrykk

Sletter en eksisterende katalog fra et datamedium.

SetAttr Uttrykk

Angir attributtinformasjonen for en spesifisert fil.

Supporter oss!