Søk Uttrykk

Angir posisjonen for neste skriving eller lesing i en fil som ble åpnet med Åpne-uttrykket.

For filer med tilfeldig tilgang angir Søk-uttrykket nummeret til den neste posten som skal åpnes.

For alle andre filer, Søke-uttrykket setter byteposisjonen der neste operasjon skal skje.

Syntaks:

Søke Uttrykk- diagrammet


Seek [#]filePos, {filePos|recordNum}

Parametre:

filNum: Data-kanalnummeret som brukes i Åpne-uttrykket.

filePos, recordNum: Posisjon for neste skriving eller lesing. Posisjon kan være et tall mellom 1 og 2 147 483 647. I henhold til filtypen indikerer posisjonen nummeret på posten (filer i tilfeldig modus) eller byteposisjonen (filer i binær-, utdata-, tilføy- eller inndatamodus). Den første byten i en fil er posisjon 1, den andre byten er posisjon 2, og så videre.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnavn eller filnummer

Søke-funksjonen

Supporter oss!