Søkefunksjon

Returnerer posisjonen for neste skriving eller lesing i en fil som ble åpnet med den åpne setningen.

For filer med tilfeldig tilgang returnerer søkefunksjonen nummeret til den neste posten som skal leses.

For alle andre filer returnerer funksjonen byteposisjonen der neste operasjon skal skje.

Se også: Open, Søk.

Syntaks:


Søk (Fil Nummer)

Retur verdi:

Long

Parametre:

FileNumber: Datakanalnummeret som brukes i Åpne-setningenuttrykket

Supporter oss!