Lof Funksjon

Returnerer størrelsen på en åpen fil i byte.

Syntaks:


Lof (Fil Nummer) som Long

Returverdi:

Long

Parametre:

FileNumber: Ethvert numerisk uttrykk som inneholder filnummeret som er spesifisert i Åpne-setningen.

Tipsikon

For å finne lengden på en fil som ikke er åpen, bruk FileLen-funksjonen.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnavn eller filnummer

Eksempel:

Supporter oss!