Loc Funksjon

Returnerer gjeldende posisjon i en åpen fil.

Syntaks:


Loc(Fil Nummer)

Retur verdi:

Long

Parametre:

FileNumber: Ethvert numerisk uttrykk som inneholder filnummeret som er satt av Åpne-uttrykket for den respektive filen.

Hvis Loc-funksjonen brukes for en åpen tilfeldig tilgangsfil, returnerer den nummeret til den siste posten som sist ble lest eller skrevet.

For en sekvensiell fil returnerer Loc-funksjonen posisjonen i en fil delt på 128. For binære filer returneres posisjonen til den sist leste eller skrevne byten.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnavn eller filnummer

Supporter oss!