Eof Funksjon

Bestemmer om filpekeren har nådd slutten av en fil.

Syntaks:


Eof (interekspresjon som heltall)

Returverdi:

Boolsk

Parametre:

Uttrykk: Ethvert heltallsuttrykk som evalueres til nummeret til en åpen fil.

Bruk EOF for å unngå feil når du prøver å få inndata forbi slutten av en fil. Når du bruker Input- eller Get-setningen til å lese fra en fil, blir filpekeren videreført med antall leste byte. Når slutten av en fil er nådd, returnerer EOF verdien "Sann" (-1).

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

52 Ugyldig filnavn eller filnummer

Eksempel:

Supporter oss!