Write# Uttrykk

Skriver data til en sekvensiell tekstfil med avgrensende tegn.

tip

Bruk Print#-setningen for å skrive ut data til en sekvensiell tekstfil. Bruk Put#-setningen for å skrive data til en binær eller en tilfeldig fil.


Syntaks:

Skriv uttrykks-diagram


Write [#fileNum] {,|;} expression [, …]

Parametre:

filNum: Ethvert numerisk uttrykk som inneholder filnummeret som ble satt av Åpne-uttrykket for den respektive filen.

uttrykk liste: Variabler eller uttrykk som du vil legge inn i en fil, atskilt med komma.

Hvis uttrykkslisten utelates, legger Skriv-uttrykket til en tom linje i filen.

For å legge til en uttrykksliste til en ny eller eksisterende fil, må filen åpnes i Output- eller Legg til-modus.

Strenger du skriver er omgitt av anførselstegn og atskilt med komma. Du trenger ikke å angi disse skilletegnene i uttrykkslisten.

Hver Write-setning gir ut et linjesluttsymbol som siste oppføring.

Tall med desimalskilletegn konverteres i henhold til lokale innstillinger.

Eksempel:

Supporter oss!