Put# Uttrykk

Skriver en post til en relativ fil eller en sekvens av byte til en binær fil.

tip

Bruk Print#-setningen for å skrive ut data til en sekvensiell tekstfil. Bruk Write#-setningen for å skrive data til en sekvensiell tekstfil med skilletegn.


Syntaks:

Put Uttrykks- diagram


Sett [#]filNum, [recordNum|filPos], variabel

Parametre:

filNum: Ethvert heltallsuttrykk som definerer filen du vil skrive til.

recordNum, filePos: For relative filer (filer med tilfeldig tilgang), nummeret på posten du vil skrive.

For binære filer (binær tilgang), posisjonen til byten i filen der du vil begynne å skrive.

variabel: Navnet på variabelen du vil skrive til filen.

Merknad for relative filer: Hvis innholdet i denne variabelen ikke samsvarer med lengden på posten som er spesifisert i Len-leddet i Open-setningen, vil mellomrommet mellom slutten av den nyskrevne posten og neste post fylles med eksisterende data fra filen du skriver til.

Merknad for binære filer: Innholdet i variablene skrives til den angitte posisjonen, og filpekeren settes inn rett etter siste byte. Ingen plass er igjen mellom postene.

Eksempel:

Supporter oss!