Line Input# Uttrykk

Leser en linje fra en sekvensiell fil til en variabel.

Syntaks:

Line Input Uttrykks- diagram


Line Input #fileNum, variable

Parametre:

filNum: Nummeret på filen som inneholder dataene du vil lese. Filen må ha blitt åpnet på forhånd med Open-setningen med stikkordet INPUT.

variabel: Navnet på variabelen som lagrer resultatet.

Med Line Input#-setningen kan du lese strenger fra en åpen fil til en variabel. Strengvariabler leses linje for linje opp til første vognretur (Asc=13) eller linjemating (Asc=10). Linjesluttmerker er ikke inkludert i den resulterende strengen.

Eksempel:

Supporter oss!