Input# Uttrykk

Leser data fra en åpen sekvensiell fil.

Syntaks:

Input Uttrykks- diagram


Input #filNum {,|;} var1 [, var2 [, ...]]

Parametre:

filNum: Nummeret på filen som inneholder dataene du vil lese. Filen må åpnes med Open-setningen med nøkkelordet INPUT.

var: En numerisk eller strengvariabel som du tilordner verdiene som er lest fra den åpnede filen.

Input#-setningen leser numeriske verdier eller strenger fra en åpen fil og tilordner dataene til en eller flere variabler. En numerisk variabel leses opp til første vognretur (Asc=13), linjeskift (Asc=10), mellomrom eller komma. Strengvariabler leses til opp til første vognretur (Asc=13), linjeskift (Asc=10) eller komma.

Data og datatyper i den åpnede filen må vises i samme rekkefølge som variablene som sendes i "var"-parameteren. Hvis du tilordner ikke-numeriske verdier til en numerisk variabel, tildeles "var" verdien "0".

Poster som er atskilt med komma kan ikke tilordnes til en strengvariabel. Anførselstegn (") i filen ses også bort fra. Hvis du ønsker å lese disse tegnene fra filen, bruk Line Input#-setningen for å lese rene tekstfiler (filer som bare inneholder utskrivbare tegn) linjen etter linje.

Hvis slutten av filen nås mens du leser et dataelement, oppstår det en feil og prosessen avbrytes.

Eksempel:


Sub ExampleWorkWithAFile
  Dim iCount As Integer, sFileName As String
  Dim sName As String, sValue As Integer
  sFileName = "C:\Users\ThisUser\data.txt"
  iCount = Freefile
  ' Skriv data (som vi vil lese senere med Input ) til fil
  Open sFileName For Output As iCount
  sName = "Hamburg" : sValue = 200
  Write #iCount, sName, sValue
  sName = "New York" : sValue = 300
  Write #iCount; sName, sValue
  sName = "Miami" : sValue = 459
  Write #iCount, sName, sValue
  Close #iCount
  ' Les datafil ved hjelp av Input
  iCount = Freefile
  Open sFileName For Input As iCount
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount; sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Input #iCount, sName, sValue
  MsgBox sName & " " & sValue
  Close #iCount
End Sub

Supporter oss!