Hent uttrykk

Leser en post fra en relativ fil, eller en sekvens av byte fra en binær fil, til en variabel.

Se også: PUT-uttrykk

Syntaks:

Hent Uttrykks-diagram


Få [#]filNum, [recordNum|filPos], variabel

Parametre:

filNum: Ethvert heltallsuttrykk som bestemmer filnummeret.

recordNum: For filer åpnet i tilfeldig modus, er recordNum nummeret på posten du vil lese.

For filer åpnet i binær modus, er filePos byteposisjonen i filen der lesingen starter.

Hvis recordNum og filePos utelates, brukes gjeldende posisjon eller gjeldende datapost for filen.

variabel: Navn på variabelen som skal leses. Med unntak av objektvariabler kan du bruke hvilken som helst variabeltype.

Eksempel:

Supporter oss!