Fil inn-/utdatafunksjoner

Hent uttrykk

Leser en post fra en relativ fil, eller en sekvens av byte fra en binær fil, til en variabel.

Input# Uttrykk

Leser data fra en åpen sekvensiell fil.

Line Input# Uttrykk

Leser en linje fra en sekvensiell fil til en variabel.

Put# Uttrykk

Skriver en post til en relativ fil eller en sekvens av byte til en binær fil.

Write# Uttrykk

Skriver data til en sekvensiell tekstfil med avgrensende tegn.

Loc Funksjon

Returnerer gjeldende posisjon i en åpen fil.

Søkefunksjon

Returnerer posisjonen for neste skriving eller lesing i en fil som ble åpnet med den åpne setningen.

Eof Funksjon

Bestemmer om filpekeren har nådd slutten av en fil.

Lof Funksjon

Returnerer størrelsen på en åpen fil i byte.

Supporter oss!