FreeFile-funksjon

Returnerer det neste tilgjengelige filnummeret for å åpne en fil. Bruk denne funksjonen til å åpne en fil med et filnummer som ikke allerede er i bruk av en fil som er åpen.

Syntaks:


FreeFile

Returverdi:

Heltall

Parametre:

Denne funksjonen kan bare brukes umiddelbart foran en åpen uttalelse. FreeFile returnerer neste tilgjengelige filnummer, men reserverer det ikke.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

67 For mange filer

Eksempel:

Supporter oss!