Lukke uttrykk

Lukker en spesifisert fil som ble åpnet med Åpne-uttrykket.

Syntaks:

Lukke uttrykk diagram


Lukk [[#]filnummer [, [#]filnummer2 [,...]]]

Parametre:

filNum: Ethvert heltallsuttrykk som spesifiserer nummeret til datakanalen som ble åpnet med Open-setningen.

Eksempel:

Supporter oss!