Åpning og lukking av filer

Lukke uttrykk

Lukker en spesifisert fil som ble åpnet med Åpne-uttrykket.

FreeFile-funksjon

Returnerer det neste tilgjengelige filnummeret for å åpne en fil. Bruk denne funksjonen til å åpne en fil med et filnummer som ikke allerede er i bruk av en fil som er åpen.

Åpnings uttrykk

Åpner en datakanal.

Tilbakestill uttrykket

Lukker alle åpne filer og skriver innholdet i alle filbuffere til harddisken.

Supporter oss!