Fil-I/O-funksjoner

Bruk File I/O-funksjoner til å opprette og administrere brukerdefinerte (data) filer.

Du kan bruke disse funksjonene til å støtte opprettelsen av "relative" filer, slik at du kan lagre og laste inn enkelte poster på nytt ved å spesifisere postnummeret deres. Fil I/O-funksjoner kan også hjelpe deg med å administrere filene dine ved å gi deg informasjon som filstørrelse, gjeldende baneinnstillinger eller opprettelsesdatoen for en fil eller en katalog.

note

ScriptForge-biblioteket i LibreOffice 7.1 introduserer FileSystem tjeneste med metoder for å håndtere filer og mapper i brukerskript.


Åpning og lukking av filer

Fil inn-/utdatafunksjoner

Håndtering av filer

Funksjonene og setningene for å administrere filer er beskrevet her.

Supporter oss!