RGB-funksjon [VBA]

Returnerer en Long heltallsfargeverdi bestående av røde, grønne og blå komponenter, i henhold til VBA-fargeformelen.

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:


RGB (Red, Green, Blue)

Returverdi:

Long

Parametre:

rød: Ethvert heltallsuttrykk som representerer den røde komponenten (0-255) i den sammensatte fargen.

grønn: Ethvert heltallsuttrykk som representerer den grønne komponenten (0-255) i den sammensatte fargen.

blå: Ethvert heltallsuttrykk som representerer den blå komponenten (0-255) i den sammensatte fargen.

warning

På grunn av VBA-kompatibilitetsmodusen (Alternativ VBASupport 1), er Lang-verdien beregnes som
Resultat = rød + grønn×256 + blå×65536.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Option VBASupport 1
Sub ExampleRGBVBA
Dim lVar As Long
    lVar = rgb(128,0,200)
    Skriv ut lVar; ' returnerer 13107328
End Sub

Supporter oss!