RGB-funksjon

Returnerer en Long heltallsfargeverdi som består av røde, grønne og blå komponenter.

Syntaks:


RGB (rød, grønn, blå)

Returverdi:

Long

Parametre:

rød: Ethvert heltallsuttrykk som representerer den røde komponenten (0-255) i den sammensatte fargen.

grønn: Ethvert heltallsuttrykk som representerer den grønne komponenten (0-255) i den sammensatte fargen.

blå: Ethvert heltallsuttrykk som representerer den blå komponenten (0-255) i den sammensatte fargen.

Den resulterende Lang-verdien beregnes med følgende formel:
Resultat = rød×65536 + grønn×256 + blå.

warning

Under VBA-kompatibilitetsmodus (Alternativ VBASupport 1), er Lang verdien beregnes som
Resultat = rød + grønn×256 + blå×65536
Se RGB-funksjon [VBA]


tip

fargevelgerdialogen hjelper med å beregne røde, grønne og blå komponenter i en sammensatt farge. Endre fargen på teksten og velge Egendefinert farge viser fargevelgerdialogen .


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Fargen " & lVar & " består av:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Supporter oss!