QBColor-funksjon

Returnerer RGB fargekoden til fargen som sendes som en fargeverdi gjennom et eldre MS-DOS-basert programmeringssystem.

Syntaks:

QBColor (FargeNummer Som heltall)

Returverdi:

Long

Parametre:

ColorNumber: Ethvert heltallsuttrykk som spesifiserer fargeverdien til fargen som sendes fra et eldre MS-DOS-basert programmeringssystem.

ColorNumber kan tildeles følgende verdier:

0: Svart

1: Blå

2 : Grønn

3: Cyan

4 : Rød

5 : Magenta

6 : Gul

7 : Hvit

8 : Grå

9: Lyseblå

10: Lysegrønn

11: Lys cyan

12 : Lyserød

13 : Lys magenta

14: Lysegul

15: Knallhvitt

Denne funksjonen brukes kun til å konvertere fra eldre MS-DOS-baserte BASIC-applikasjoner som bruker fargekodene ovenfor. Funksjonen returnerer en lang heltallsverdi som indikerer fargen som skal brukes i LibreOffice IDE.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleQBColor
Dim iColor As Integer
Dim sText As String
    iColor = 7
    sText = "RGB= " & Red(QBColor( iColor) ) & ":" & Blue(QBColor( iColor) ) & ":" & Green(QBColor( iColor) )
    MsgBox stext,0,"Color " & iColor
End Sub

Supporter oss!