Rød funksjon

Returnerer den røde komponenten i den angitte sammensatte fargekoden.

Syntaks:


Rød (Farge Nummer som Long)

Returverdi:

Heltall

Parametre:

ColorNumber: Langt heltallsuttrykk som spesifiserer enhver sammensatt fargekode som den røde komponenten skal returneres for.

warning

Under VBA-kompatibilitetsmodus (Alternativ VBASupport 1), er funksjonen Red() inkompatibel med VBA-farger, når farge fra forrige kall til funksjon RGB [VBA] er bestått.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

tip

fargevelgerdialogen beskriver de røde, grønne og blå komponentene i en sammensatt fargekode, så vel som dens heksadesimale uttrykk. Endre fargen på teksten og velge Egendefinert farge viser fargevelgerdialogen .


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Fargen " & lVar & " består av:" & Chr(13) &_
    "red= " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green= " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue= " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Supporter oss!