Grønn funksjon

Returnerer den grønne komponenten i den gitte sammensatte fargekoden.

Syntaks:


Grønn (farge som Long)

Returverdi:

Heltall

Parametre:

Farge: Langt heltallsuttrykk som spesifiserer en sammensatt fargekode som den grønne komponenten skal returneres for.

Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

tip

fargevelgerdialogen beskriver de røde, grønne og blå komponentene i en sammensatt fargekode, så vel som dens heksadesimale uttrykk. Endre fargen på teksten og velge Egendefinert farge viser fargevelgerdialogen .


Eksempel:


Sub ExampleColor
Dim lVar As Long
  lVar = rgb(128,0,200)
  MsgBox "Fargen " & lVar & " inneholder komponentene:" & Chr(13) &_
    "red = " & red(lVar) & Chr(13)&_
    "green = " & green(lVar) & Chr(13)&_
    "blue = " & blue(lVar) & Chr(13) , 64,"colors"
End Sub

Supporter oss!