Fargefunksjoner

Denne delen beskriver kjøretidsfunksjoner som brukes til å definere farger.

Blå funksjon

Returnerer den blå komponenten i den angitte sammensatte fargekoden.

Grønn funksjon

Returnerer den grønne komponenten i den gitte sammensatte fargekoden.

Rød funksjon

Returnerer den røde komponenten i den angitte sammensatte fargekoden.

QBColor-funksjon

Returnerer RGB fargekoden til fargen som sendes som en fargeverdi gjennom et eldre MS-DOS-basert programmeringssystem.

RGB-funksjon

Returnerer en Long heltallsfargeverdi som består av røde, grønne og blå komponenter.

RGB-funksjon [VBA]

Returnerer en Long heltallsfargeverdi bestående av røde, grønne og blå komponenter, i henhold til VBA-fargeformelen.

Supporter oss!