InputBox-funksjon

Viser en ledetekst i en dialogboks der brukeren kan skrive inn tekst. Inngangen er tilordnet en variabel.

InputBox-setningen er en praktisk metode for å skrive inn tekst gjennom en dialogboks. Bekreft inntastingen ved å klikke OK eller trykke på Retur. Inndata returneres som funksjonens returverdi. Hvis du lukker dialogen med Avbryt, returnerer InputBox en null-lengde streng ("").

Syntaks:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parametre:

spørring: Strenguttrykk vises som meldingen i dialogboksen.

tittel: Strenguttrykk som vises i tittellinjen i dialogboksen.

standard: Strenguttrykk vises i tekstboksen som standard hvis ingen annen inndata er gitt.

xpostwips: Heltallsuttrykk som spesifiserer den horisontale posisjonen til dialogboksen. Posisjonen er en absolutt koordinat og refererer ikke til vinduet til LibreOffice.

ypostwips: Heltallsuttrykk som spesifiserer den vertikale plasseringen av dialogen. Posisjonen er en absolutt koordinat og refererer ikke til vinduet til LibreOffice.

Hvis xpostwips og ypostwips utelates, er dialogen sentrert på skjermen. Stillingen er spesifisert i twips.

Returverdi:

Streng

Eksempel:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    Tekst = Inndataboks ("Vennligst skriv inn en setning:","Kjære bruker")
    MsgBox ( sText , 64, "Bekreftelse av frase")
End Sub

Supporter oss!