Skriv ut # erklæring

Sender de angitte strengene eller numeriske uttrykkene til skjermen eller til en sekvensiell fil.

tip

Bruk Put#-setningen for å skrive data til en binær eller en tilfeldig fil. Bruk Write#-setningen for å skrive data til en sekvensiell tekstfil med skilletegn.


Syntaks:

Utskrift syntaks


Skriv ut [#filenum,] uttrykk1[{;|,} [Spc(tall som heltall);] [Tab(pos som heltall);] [uttrykk2[...]]

Parametre:

filenum: Ethvert numerisk uttrykk som inneholder filnummeret som ble satt av Åpne-setningen for den respektive filen.

uttrykk: Ethvert numerisk eller strenguttrykk som skal skrives ut. Flere uttrykk kan skilles med semikolon. Hvis de er atskilt med komma, rykkes uttrykkene inn til neste tabulatorstopp. Tappestoppene kan ikke justeres.

antall: Antall mellomrom som skal settes inn av Spc-funksjonen.

pos: Mellomrom settes inn til den angitte posisjonen.

Hvis et semikolon eller komma vises etter at det siste uttrykket skal skrives ut, lagrer LibreOffice Basic teksten i en intern buffer og fortsetter programkjøringen uten utskrift. Når en annen utskriftsuttrykk uten semikolon eller komma på slutten påtreffes,, skrives all tekst som skal skrives ut på en gang.

Positive numeriske uttrykk skrives ut med et innledende mellomrom. Negative uttrykk skrives ut med et innledende minustegn. Hvis et bestemt område overskrides for flytende punktverdier, skrives den respektive talleksjonen i eksponentiell notasjon.

Hvis uttrykket som skal skrives ut overstiger en bestemt lengde, vil skjermen automatisk sette linjeskift til neste linje.

Merknadsikon

Du kan sette inn Tab-funksjonen, omsluttet av semikolon, mellom argumenter for å rykke inn utdataene til en bestemt posisjon, eller du kan bruke Spc-funksjonen til å sette inn et spesifisert antall mellomrom .


Eksempel:

Supporter oss!