Print-uttrykk

Skriver ut de angitte strenger eller numeriske uttrykk til en dialog eller til en fil.

Syntaks


Print [#FilNamn,] Uttrykk1[{;|,} [Spc(Tall som heltall);] [Tab(pos som heltall);] [Uttrykk2[...]]

Parameter

FilNavn:Eventuelle numeriske uttrykk som inneholder filnummeret som ble angitt av Åpne-setningen for den respektive filen.

Uttrykk:Et hvilket som helst tall eller strenguttrykk som skal skrives ut. Flere uttrykk kan skilles av et semikolon. Hvis det er adskilt av et komma, er uttrykkene innrykket til neste tabulatorstopp. Tabellstoppene kan ikke justeres.

Tall:Antall mellomrom som skal legges inn av Spc funksjonen.

Pos: Mellomrom settes inn til denne posisjonen.

Hvis et semikolon eller komma vises etter at det siste uttrykket skal skrives ut, lagrer LibreOffice Basic teksten i en intern buffer og fortsetter programkjøringen uten utskrift. Når en annen utskriftsuttrykk uten semikolon eller komma på slutten påtreffes,, skrives all tekst som skal skrives ut på en gang.

Positive numeriske uttrykk skrives ut med et innledende mellomrom. Negative uttrykk skrives ut med et innledende minustegn. Hvis et bestemt område overskrides for flytende punktverdier, skrives den respektive talleksjonen i eksponentiell notasjon.

Hvis uttrykket som skal skrives ut overstiger en bestemt lengde, vil skjermen automatisk sette linjeskift til neste linje.

Merknadsikon

You can insert the Tab function, enclosed by semicolons, between arguments to indent the output to a specific position, or you can use the Spc function to insert a specified number of spaces.


Eksempel:

Supporter oss!