MsgBox-funksjonen

Viser en dialogboks som inneholder en melding og returnerer en verdi.

Syntaks:


MsgBox (Prompt As String [,Buttons = MB_OK [,Title As String]]) As Integer

Parametre:

spørring: Strenguttrykk vises som en melding i dialogboksen. Linjeskift kan settes inn med Chr$(13).

tittel: Strenguttrykk som vises i tittellinjen i dialogboksen. Hvis den utelates, viser tittellinjen navnet på den respektive applikasjonen.

knapper: Ethvert heltallsuttrykk som spesifiserer dialogtypen, samt antall og type knapper som skal vises, og ikontypen. knapper representerer en kombinasjon av bitmønstre, det vil si at en kombinasjon av elementer kan defineres ved å legge til deres respektive verdier:

Navngitt konstant

Heltallsverdi

Definisjon

MB_OK

0

Vis bare OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Vis knappene OK og Avbryt.

MB_ABORTRETRYIGNORE

2

Vis knappene Avbryt, Prøv igjen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knappene Ja, Nei og Avbryt

MB_YESNO

4

Vis knappene Ja og Nei.

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knappene Prøv igjen og Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

Legg stopp-ikonet til i dialogen

MB_ICONQUESTION

32

Legg spørsmål-ikonet til i dialogen.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Legg utropstegn-ikonet til i dialogen.

MB_ICONINFORMATION

64

Legg informasjons-ikonet til i dialogen..

128

Første knappen i dialogvinduet som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andre knappen i dialogvinduet som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogvinduet som standardknapp.


Returverdi:

Heltall

Navngitt konstant

Heltallsverdi

Definisjon

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Avbryt

IDABORT

3

Avbryt

IDRETRY

4

Prøv igjen

IDIGNORE

5

Ignorer

IDYES

6

Ja

IDNO

7

Nei


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialogtittel")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYIGNORE, "Dialogtittel")
End Sub

Supporter oss!