MsgBox-funksjonen

Viser en dialogboks som inneholder en melding og returnerer en verdi.

Syntaks


MsgBox (Tekst Som Steng [,Type Som Heltall [,Dialogtittel Som Streng]])

Returverdi

Heltall

Parameter

Tekst: Strengutrrykkl vises som en melding i dialogboksen. Linjepauser kan settes inn med Chr $(13).

DialogTitle: Strenguttrykk som vises på tittellinjen i dialogen. Hvis den sløyfes, blir programnavnet vist på tittellinjen.

Type: Eit heltallsuttrykk som bestemmer dialogtypen, hvor mange og hvilken type knapper som skal vises og ikontypen. Type er en kombinasjon av bit-mønster, det vil si en kombinasjon av element som blir definert ved å legge sammen de respektive verdiene:

Fargeverdi

Navngitt konstant

Heltallsverdi

Definisjon

MB_OK

0

Vis bare OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Vis knappene OK og Avbryt.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Vis knappene Avbryt, Prøv igjen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knappene Ja, Nei og Avbryt

MB_YESNO

4

Vis knappene Ja og Nei.

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knappene Prøv igjen og Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

Legg stopp-ikonet til i dialogen

MB_ICONQUESTION

32

Legg spørsmål-ikonet til i dialogen.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Legg utropstegn-ikonet til i dialogen.

MB_ICONINFORMATION

64

Legg informasjons-ikonet til i dialogen..

128

Første knappen i dialogvinduet som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andre knappen i dialogvinduet som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogvinduet som standardknapp.


Returverdien:

Navngitt konstant

Heltallsverdi

Definisjon

IDOK

1

OK

IDCANCEL

2

Avbryt

IDABORT

3

Avbryt

IDRETRY

4

Prøv igjen

IDIGNORE

5

Ignorer

IDYES

6

Ja

IDNO

7

Nei


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleMsgBox
Dim sVar As Integer
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox("Las Vegas")
 sVar = MsgBox( "Las Vegas",256 + 16 + 2,"Dialogtittel")
 sVar = MsgBox("Las Vegas", MB_DEFBUTTON2 + MB_ICONSTOP + MB_ABORTRETRYCANCEL, "Dialogtittel")
End Sub

Supporter oss!