Meldingsboks-uttrykk

Viser en dialogboks som inneholder en melding.

Syntaks


Meldingsboks-tekst som streng [, Skriv som heltall [, Dialogtittel som streng]] (Som uttrykk) eller Meldingsboks (Tekst som streng [, Skriv som heltall [, Dialogtittel som streng]]) (Som funksjon)

Parameter

Tekst: Strengutrrykkl vises som en melding i dialogboksen. Linjepauser kan settes inn med Chr $(13).

DialogTitle: Strenguttrykk som vises på tittellinjen i dialogen. Hvis den sløyfes, blir programnavnet vist på tittellinjen.

Type: Eit heltallsuttrykk som bestemmer dialogtypen, hvor mange og hvilken type knapper som skal vises og ikontypen. Type er en kombinasjon av bit-mønster, det vil si en kombinasjon av element som blir definert ved å legge sammen deirespektive verdiene:

Navngitt konstant

Heltallsverdi

Definisjon

MB_OK

0

Vis bare OK-knappen.

MB_OKCANCEL

1

Vis knappene OK og Avbryt.

MB_ABORTRETRYCANCEL

2

Vis knappene Avbryt, Prøv igjen og Ignorer.

MB_YESNOCANCEL

3

Vis knappene Ja, Nei og Avbryt

MB_YESNO

4

Vis knappene Ja og Nei.

MB_RETRYCANCEL

5

Vis knappene Prøv igjen og Avbryt.

MB_ICONSTOP

16

Legg stopp-ikonet til i dialogen

MB_ICONQUESTION

32

Legg spørsmål-ikonet til i dialogen.

MB_ICONEXCLAMATION

48

Legg utropstegn-ikonet til i dialogen.

MB_ICONINFORMATION

64

Legg informasjons-ikonet til i dialogen..

128

Første knappen i dialogvinduet som standardknapp.

MB_DEFBUTTON2

256

Andre knappen i dialogvinduet som standardknapp.

MB_DEFBUTTON3

512

Tredje knappen i dialogvinduet som standardknapp.


Feilkoder

5 Ugyldig prosedyreoppkall

Eksempel:


Sub ExampleMsgBox
 Const sText1 = "Det oppsto en uventet feil."
 Const sText2 = "Programmet vil likevel fortsette"
 Const sText3 = "Feil"
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2,16,sText3)
 MsgBox(sText1 + Chr(13) + sText2, MB_ICONSTOP, sText3)
End Sub

Supporter oss!