Visingsfunksjoner

Denne seksjonen beskriver runtime-funksjoner som brukes til å vise informasjon på skjermen.

Meldingsboks-uttrykk

Viser en dialogboks som inneholder en melding.

MsgBox-funksjonen

Viser en dialogboks som inneholder en melding og returnerer en verdi.

Print-uttrykk

Skriver ut de angitte strenger eller numeriske uttrykk til en dialog eller til en fil.

Supporter oss!