Visingsfunksjoner

Denne seksjonen beskriver runtime-funksjoner som brukes til å vise informasjon på skjermen.

Meldingsboks-uttrykk

Viser en dialogboks som inneholder en melding.

MsgBox-funksjonen

Viser en dialogboks som inneholder en melding og returnerer en verdi.

Print# Statement

Outputs the specified strings or numeric expressions to the screen or to a sequential file.

Supporter oss!