Visingsfunksjoner

Denne seksjonen beskriver runtime-funksjoner som brukes til å vise informasjon på skjermen.

MsgBox Uttrykk

Viser en dialogboks som inneholder en melding.

MsgBox-funksjonen

Viser en dialogboks som inneholder en melding og returnerer en verdi.

Skriv ut # erklæring

Sender de angitte strengene eller numeriske uttrykkene til skjermen eller til en sekvensiell fil.

Supporter oss!