Runtime-funksjoner

Denne delen beskriver kjøretidsfunksjonene til LibreOffice Basic.

Basic Konstanter

Konstanter brukt i Basic programmer

Variabler

Følgende utsagn og funksjoner er for arbeid med variabler. Du kan bruke disse funksjonene til ü deklarere eller definere variabler, konvertere variabler fra en type til en annen, eller bestemme variabeltypen.

Logiske operatører

Følgende logiske operatorer støttes av LibreOffice Basic.

Sammenlignings-operatorer

Sammenligningsoperatorer sammenligner to uttrykk. Resultatet returneres som et boolsk uttrykk som bestemmer om sammenligningen er Sann (-1) eller Usann (0).

Strenger

Følgende funksjoner og setninger validerer og returnerer strenger.

Dato- og klokkeslettfunksjoner

Bruk setningene og funksjonene som er beskrevet her for ü utføre dato- og tidsberegninger.

Matematiske operatorer

Følgende matematiske operatorer støttes i LibreOffice Basic.

Numeriske funksjoner

Følgende numeriske funksjoner utfører beregninger. Matematiske og boolske operatorer er beskrevet i et eget avsnitt. Funksjoner skiller seg fra operatorer ved at funksjoner sender argumenter og returnerer et resultat, i stedet for operatorer som returnerer et resultat ved ü kombinere to numeriske uttrykk.

Skjerm I/O-funksjoner

Denne seksjonen beskriver Runtime-funksjonene som ble brukt til ü ringe dialoger for inngang og utgang av brukeroppføringer.

Fil-I/O-funksjoner

Bruk File I/O-funksjoner til ĂĽ opprette og administrere brukerdefinerte (data) filer.

Kontrollere programkjøring

Følgende uttrykk kontrollerer kjøringen av et program.

FeilhĂĽndterings- funksjoner

Bruk følgende utsagn og funksjoner for ü definere müten LibreOffice Basic reagerer pü kjøretidsfeil.

Øvrige kommandoer

Dette er en liste over funksjonene og pĂĽstandene som ikke er inkludert i de andre kategoriene.

Supporter oss!