Runtime-funksjoner

Denne seksjonen handler om runtime-funksjoner i LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

Screen I/O Functions

Denne seksjonen beskriver Runtime-funksjonene som ble brukt til å ringe dialoger for inngang og utgang av brukeroppføringer.

File I/O Functions

Use File I/O functions to create and manage user-defined (data) files.

Date and Time Functions

Use the statements and functions described here to perform date and time calculations.

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

Logical Operators

The following logical operators are supported by LibreOffice Basic.

Mathematical Operators

The following mathematical operators are supported in LibreOffice Basic.

Numeric Functions

The following numeric functions perform calculations. Mathematical and Boolean operators are described in a separate section. Functions differ from operators in that functions pass arguments and return a result, instead of operators that return a result by combining two numeric expressions.

Controlling Program Execution

The following statements control the execution of a program.

Variabler

The following statements and functions are for working with variables. You can use these functions to declare or define variables, convert variables from one type to another, or determine the variable type.

Comparison Operators

The available comparison operators are described here.

Strenger

The following functions and statements validate and return strings.

Øvrige kommandoer

This is a list of the functions and the statements that are not included in the other categories.

Supporter oss!