ScriptForge.Region-tjeneste

Tjenesten Region gir en samling egenskaper og metoder for Ä hÄndtere lokale og regionrelaterte aspekter ved programmering, for eksempel:

Definisjoner

SprÄk eller region

En streng som kombinerer et sprÄk og et land i formatet "la-CO". SprÄkdelen uttrykkes med 2 eller 3 smÄ bokstaver etterfulgt av en bindestrek og 2 store bokstaver som representerer landet.

For eksempel tilsvarer "en-US" det engelske sprÄket i USA; "fr-BE" tilsvarer det franske sprÄket i Belgia, og sÄ videre.

I noen situasjoner kreves ikke full lokalitet, og kun sprÄket eller landet kan spesifiseres.

note

De fleste egenskaper og metoder godtar en lokalitet som argument. Hvis ingen lokalitet er spesifisert, brukes lokaliteten for brukergrensesnittet, som er definert i OfficeLocale egenskapen til Plattform-tjenesten.


Tidssone

En streng i formatet «Region/City» som «Europe/Berlin», eller en tidssone-ID som «UTC» eller «GMT-8:00». Se wikisiden Liste over tidssoner for tz-databaser for en liste over mulige tidssonenavn og ID-er.

warning

Å gi en ugyldig tidssonestreng til noen av metodene i Region-tjenesten vil ikke resultere i en kjþretidsfeil. I stedet vil metoder som UTCDateTime og UTCNow returnere gjeldende operativsystemdato og -klokkeslett.


Tidsforskyvningen mellom tidssonen og Greenwich Meridian Time (GMT) er uttrykt i minutter.

Sommertid (DST) er en ekstra forskyvning.

note

Tidssonen og DST-forskyvningene kan vĂŠre positive eller negative.


TjenestepÄkallelse

FÞr du bruker Region-tjenesten, mÄ ScriptForge-biblioteket lastes eller importeres:

note

‱ Grunnleggende makroer krever Ă„ laste ScriptForge-biblioteket ved hjelp av fĂžlgende setning:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

‱ Python-skript krever import fra scriptforge-modulen:
fra scriptforge import CreateScriptService


Eksemplene nedenfor i Basic og Python instansierer Region-tjenesten og fÄr tilgang til egenskapen Land.

I Basic

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Dim oRegion As Variant
  oRegion = CreateScriptService("Region")
  MsgBox oRegion.Country("en-US") ' USA
 
I Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  oRregion = CreateScriptService("Region")
  bas = CreateScriptService("Basic")
  bas.MsgBox(oRegion.Country("en-US"))
 

Egenskaper

Alle egenskapene som er oppfĂžrt nedenfor godtar et locale argument, gitt som en streng. Noen egenskaper krever at dette argumentet er i formatet "la-CO", mens andre kan motta "la" eller "CO" som input.

Navn

Skrivebeskyttet

Type

SprÄk

Beskrivelse

Country

Ja

String

"la‑CO"
"CO"

Returnerer landsnavnet pÄ engelsk som tilsvarer en gitt region.

Currency

Ja

String

"la-CO"
"CO"

Returnerer ISO 4217-valutakoden for den angitte regionen.

DatePatterns

Ja

Strengematrise

"la-CO"

Returnerer en nullbasert matrise med strenger som inneholder datoakseptmÞnstrene for det angitte omrÄdet.

DateSeparator

Ja

String

"la-CO"

Returnerer datoskilletegn brukt i den gitte regionen.

DayAbbrevNames

Ja

Strengematrise

"la-CO"
"la"

Returnerer en nullbasert rekke av strenger som inneholder listen over forkortede ukedagnavn pÄ det angitte sprÄket.

DayNames

Ja

Strengematrise

"la-CO"
"la"

Returnerer en nullbasert matrise med strenger som inneholder listen over ukedagnavn pÄ det angitte sprÄket.

DayNarrowNames

Ja

Strengematrise

"la-CO"
"la"

Returnerer en nullbasert rekke strenger som inneholder listen over initialene til ukedagsnavn pÄ det angitte sprÄket.

DecimalPoint

Ja

String

"la-CO"

Returnerer desimalskilletegn brukt i tall i det angitte omrÄdet.

Language

Ja

String

"la-CO"
"la"

Returnerer navnet pÄ sprÄket, pÄ engelsk, for den angitte regionen.

ListSeparator

Ja

String

"la-CO"

Returnerer listeskilletegn brukt i det angitte omrÄdet.

MonthAbbrevNames

Ja

Strengematrise

"la-CO"
"la"

Returnerer en nullbasert rekke av strenger som inneholder listen over forkortede mÄnedsnavn pÄ det angitte sprÄket.

MonthNames

Ja

Strengematrise

"la-CO"
"la"

Returnerer en nullbasert rekke strenger som inneholder listen over mÄnedsnavn pÄ det angitte sprÄket.

MonthNarrowNames

Ja

Strengematrise

"la-CO"
"la"

Returnerer en nullbasert rekke strenger som inneholder listen over initialene til mÄnedsnavn pÄ det angitte sprÄket.

ThousandSeparator

Ja

String

"la-CO"

Returnerer tusenskilletegn brukt i tall i det angitte omrÄdet.

TimeSeparator

Ja

String

"la-CO"

Returnerer skilletegn som brukes til Ä formatere tider i det angitte omrÄdet.


Liste over metoder i regiontjenesten

DSTOffset
LocalDateTime

Number2Text
TimeZoneOffset

UTCDateTime
UTCNow


DSTOffset

Beregner den ekstra sommertidsforskyvningen (DST) i minutter som gjelder for en gitt region og tidssone.

Syntaks:

svc.DSTOffset(localdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): int

Parametre:

localdatetime: den lokale datoen og klokkeslettet uttrykt som en dato.

tidssone: tidssonen som forskyvningen skal beregnes for.

locale: sprÄket som spesifiserer landet som forskyvningen skal beregnes for, gitt enten i "la-CO" eller "CO" formater. Standardverdien er sprÄket som er definert i OfficeLocale-egenskapen tilPlattform tjenesten.

Eksempel:

I Basic

   ' Beregner offset gjeldende i "America/Los_Angeles" tidssone
   Dim aDateTime As Date, offset As Integer
   aDateTime = DateSerial(2022, 7, 1) + TimeSerial(16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 60 (minutter)
   aDateTime = DateSerial(2022, 1, 1) + TimeSerial(16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 0 (minutter)
  
I Python

   import datetime
   aDateTime = datetime.datetime(2022, 7, 1, 16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 60 (minutter)
   aDateTime = datetime.datetime(2022, 1, 1, 16, 0, 0)
   offset = oRegion.DSTOffset(aDateTime, "America/Los_Angeles", "US") ' 0 (minutter)
  

LocalDateTime

Beregner lokal dato og klokkeslett fra en UTC-dato og -klokkeslett.

Syntaks:

svc.LocalDateTime(utcdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): date

Parametre:

utcdatetime: UTC-datoen og -klokkeslettet, uttrykt ved hjelp av et datoobjekt.

tidssone: tidssonen som den lokale tiden skal beregnes for.

locale: sprÄket som angisr landet som den lokale tiden skal beregnes for, gitt enten i "la-CO"- eller "CO"-formater. Standardverdien er sprÄket som er definert i OfficeLocale-egenskapen til egenskapen Plattform tjeneste.

Eksempel:

I Basic

   ' 6. juni 2022 kl. 10:30:45 (brukt her som UTC-tid)
   Dim UTCTime As Date, localTime As Date
   UTCTime = DateSerial(2022, 6, 23) + TimeSerial(10, 30, 45)
   ' Beregner lokal tid i Sao Paulo, Brasil
   6. juni 2022 kl. 07:30:45
   localTime = oRegion.LocalDateTime(UTCTime, "America/Sao_Paulo", "BR")
  
I Python

   import datetime
   utcTime = datetime.datetime(2022, 6, 23, 10, 30, 45)
   localTime = oRegion.LocalDateTime(utcTime, "America/Sao_Paulo", "BR")
  

Number2Text

Konverterer tall og pengeverdier til skrevet tekst for alle sprÄkene som stÞttes for Þyeblikket.

tip

For en liste over alle stÞttede sprÄk, besÞk XNumberText Interface API-referansen.


Syntaks:

svc.Number2Text(number: any, opt locale: str): str

Parametre:

nummer: tallet som skal konverteres til skrevet tekst. Den kan leveres enten som en numerisk type eller som en streng. NÄr en streng er angitt, kan den innledes med et prefiks som informerer om hvordan tallene skal skrives. Det er ogsÄ mulig Ä inkludere ISO 4217 valutakoder. Se eksempler nedenfor for mer informasjon.

locale: Koden som definerer sprÄket som nummeret skal konverteres til, gitt enten i "la-CO" eller "la" formater. Standardverdien er lokaliteten som er definert i OfficeLocale-egenskapen til Plattform tjenesten.

Eksempel:

I Basic

   ' Returnerer "ett hundre og fem"
   Dim numText As String
   numText = oRegion.Number2Text(105, "en-US")
   ' Returnerer: "to komma fire to"
   numText = oRegion.Number2Text(2.42, "en-US")
   ' Returnerer: "tjuefem euro og ti cent" Legg merke til valutasymbolet "EUR".
   numText = oRegion.Number2Text("EUR 25.10", "en-US")
   ' Returnerer: "femtende"; Legg merke til det "ordinĂŠre" prefikset
   numText = oRegion.Number2Text("ordinal 15", "en-US")
  
I Python

   numText = oRegion.Number2Text(105, "en-US")
   numText = oRegion.Number2Text(2.42, "en-US")
   numText = oRegion.Number2Text("EUR 25.10", "en-US")
   numText = oRegion.Number2Text("ordinal 15", "en-US")
  

For Ä fÄ en liste over alle stÞttede prefikser pÄ et gitt sprÄk, ring Number2Text med det spesielle "hjelp"-argumentet. I eksemplet nedenfor, anta at lokaliteten din er satt til "en-US", sÄ vil listen over tilgjengelige prefikser for "en-US" vises i MsgBox:


   prefixes = oRegion.Number2Text("help")
   MsgBox prefixes
   ' one, two, three
   ' ordinal: first, second, third
   ' ordinal-number: 1st, 2nd, 3rd
   ' year: nineteen ninety-nine, two thousand, two thousand one
   ' currency (for example, USD): two U.S. dollars and fifty cents
   ' money USD: two and 50/100 U.S. dollars
  

Den fÞrste linjen i meldingsboksen har ikke prefiks, noe som betyr at det er standardformatet. De pÄfÞlgende linjene inkluderer prefikset og noen eksempler pÄ tall som bruker formatet.

note

Hvert sprÄk har sitt eget sett med stÞttede prefikser. Antall tilgjengelige prefikser kan variere fra sprÄk til sprÄk.


For Ä fÄ listen over prefikser for et spesifikt sprÄk eller lokalitet, kan det spesifiseres som det andre argumentet i Number2Text. Eksemplet nedenfor viser de tilgjengelige prefiksene som er tilgjengelige for "pt-BR"-lokaliteten:


   prefixes = oRegion.Number2Text("help", "pt-BR")
   MsgBox prefixes
   ' um, dois, trĂȘs
   ' feminine: uma, duas, trĂȘs
   ' masculine: um, dois, trĂȘs
   ' ordinal-feminine: primeira, segunda, terceira
   ' ordinal-masculine: primeiro, segundo, terceiro
   ' ordinal-number-feminine: 1.ÂȘ, 2.ÂȘ, 3.ÂȘ
   ' ordinal-number-masculine: 1.Âș, 2.Âș, 3.Âș
  

TimeZoneOffset

Returnerer forskyvningen mellom GMT og gitt tidssone og lokalitet, i minutter.

Syntaks:

svc.TimeZoneOffset(timezone: str, opt locale: str): int

Parametre:

tidssone: tidssonen som forskyvningen til GMT vil bli beregnet for.

locale: lokaliteten som spesifiserer landet som forskyvningen skal beregnes for, gitt enten i "la-CO" eller "CO" formater. Standardverdien er lokaliteten som er definert i OfficeLocale-egenskapen til Plattform tjenesten.

Eksempel:

I Basic

   Dim offset As Integer
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("America/New_York", "US") ' -300
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("Europe/Berlin", "DE") ' 60
  
I Python

   offset = oRegion.TimeZoneOffset("America/New_York", "US") # -300
   offset = oRegion.TimeZoneOffset("Europe/Berlin", "DE") # 60
  

UTCDateTime

Returnerer UTC-datoen og -tiden med tanke pÄ en gitt lokal dato og tid i en tidssone.

Syntaks:

svc.UTCDateTime(localdatetime: date, timezone: str, opt locale: str): date

Parametre:

localdatetime: den lokale datoen og klokkeslettet i en bestemt tidssone uttrykt som en dato.

tidssone: tidssonen som argumentet localdatetime ble gitt for.

locale: lokaliteten som spesifiserer landet som argumentet localdatetime ble gitt for, uttrykt enten i "la-CO"- eller "CO"-formater. Standardverdien er lokaliteten som er definert i OfficeLocale-egenskapen til egenskapen Plattform tjenesten.

Eksempel:

I Basic

   ' Dato/klokkeslett i Berlin, 23. juni 2022 kl. 14:30:00
   Dim localDT As Date, utcTime As Date
   localDT = DateSerial(2022, 6, 23) + TimeSerial(14, 30, 0)
   ' UTC dato/tid er 23. juni 2022 kl. 12:30:00
   utcTime = oRegion.UTCDateTime(localDT, "Europe/Berlin", "DE")
  
I Python

   import datetime
   localDT = datetime.datetime(2022, 6, 23, 14, 30, 0)
   utcTime = oRegion.UTCDateTime(localDT, "Europe/Berlin", "DE")
  

UTCNow

Returnerer gjeldende UTC-dato og -klokkeslett, gitt en tidssone og lokalitet.

Denne metoden bruker gjeldende dato og klokkeslett for operativsystemet for Ă„ beregne UTC-tiden.

Syntaks:

svc.UTCNow(timezone: str, opt locale: str): date

Parametre:

tidssone: tidssonen som gjeldende UTC-tid vil bli beregnet for.

locale: lokaliteten som spesifiserer landet som gjeldende UTC-tid skal beregnes for, gitt enten i "la-CO"- eller "CO"-formater. Standardverdien er lokaliteten som er definert i OfficeLocale-egenskapen til egenskapen Plattform tjenesten.

Eksempel:

I Basic

   ' Anta at operativsystemet er 23. juni 2022 kl. 10:42:00
   ' Hvis datamaskinen er i Europa/Berlin, er UTC-tiden 23. juni 2022 kl. 08:42:00
   Dim utcTime As Date
   utcTime = oRegion.UTCNow("Europe/Berlin", "DE")
  
I Python

   utcTime = oRegion.UTCNow("Europa/Berlin", "DE")
  

Supporter oss!