ScriptForge Metodesignaturer

ScriptForge-biblioteker samler makroskriptressurser for LibreOffice som skal startes fra grunnleggende makroer eller Python-skript. Modulene og klassene påkalles fra brukerskript som "Tjenester" som viser egenskaper, metoder og hendelser.

Kun Basic servicemetoder

Typografiske tegn som parentes, ellipse eller krøllete parenteser angir valgfrie, repeterende eller obligatoriske argumenter:

Eksempel:


    FSO.HashFile(FileName As String, _
      Algorithm As String = {MD5|SHA1|SHA224|SHA256|SHA384|SHA512}) As String
    SF_Array.ImportFromCSVFile(FileName As String, _
      [Delimiter = ","], [DateFormat As String]) As Variant
    SF_String.SplitNotQuoted(InputStr As String, _
     [Delimiter As String], [Occurrences As Long], [QuoteChar As String]) As Variant
  

Python eller Basic tjenestemetoder

Følgende typografiske regler blander UML-notasjonen, API-dokumentasjonsoppsettet og UNO-objektinspektørens brukergrensesnitt:

LibreOffice
Basic

Syntaks

Python

Boolsk

bool

bool

Date

datetime

datetime

Double

float

float

Integer

int

int

Long

int

int

Object

obj

Single

float

float

String

str

str

Variant

any

UNO Objekt

uno

Brukerdefinert
type (UDT)

obj

ScriptForge
tjeneste

svc


Eksempel:

svc.Forms( opt form: any ): svc[0..*]

svc.MsgBox( prompt: str, buttons = svc.MB_OK , opt title: str ): opt str

svc.InputBox( prompt: str, default = "", [ title: str ], [ xpostwips: int, ypostwips: int ] ): str

Supporter oss!