ScriptBindingLibrary-bibliotek

For å bruke denne funksjonen …

Åpne Verktøy - Makroer - Organiser dialogbokser og velg LibreOffice Dialoger-kontainer.


Beskrivelse

Biblioteket ScriptBindingLibrary inneholder bare dialoger, det brukes av Fremhev LibreOffice eksempelskript. Dialogrutene deles av Beanshell, Java og JavaScript eksempel skript.

Hvis du kjører et hvilket som helst fremhev eksempelskript, laster ScriptBindingLibrary biblioteket inn i minnet.

note

Dette biblioteket brukes ikke av LibreOffice Basic.


Basic makro velger

Beanshell, Java and JavaScript Skript

Supporter oss!