Schedule-biblioteket

For å bruke denne funksjonen …

Åpne Verktøy - Makroer - LibreOffice Basic - Rediger og velg Programmakroer-kontainer.


Merknadsikon

Dette biblioteket må lastes før kjøring. Kjør følgende setning før du kjører en makro som bruker dette biblioteket:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Schedule")


Advarselsikon

Denne hjelpesiden trenger videre arbeid for korrekthet og ferdigstillelse. Vennligst bli med i LibreOffice-prosjektet og hjelp oss til å skrive den manglende informasjonen. Besøk vår webside om skriving Hjelp innhold .


Supporter oss!