Gimmicks-biblioteket

For å bruke denne funksjonen …

Åpne Verktøy - Makroer - LibreOffice Basic - Rediger og velg Programmakroer-kontainer.


Advarselsikon

Denne hjelpesiden trenger videre arbeid for korrekthet og ferdigstillelse. Vennligst bli med i LibreOffice-prosjektet og hjelp oss til å skrive den manglende informasjonen. Besøk vår webside om skriving Hjelp innhold .


Merknadsikon

Dette biblioteket må lastes før kjøring. Kjør følgende setning før du kjører en makro som bruker dette biblioteket:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Beskrivelse

Gimmikk-biblioteket brukes av AutoTekst-veiviseren.

Inngangspunktene er:

Ved å velge Verktøy - Autotekst lastes følgende bibliotek inn i minnet:

note

Grunnleggende rutinenavnkonflikter kan eksistere når flere Basic-biblioteker er lastet inn i minnet.


Verktøy Basic bibliotek

Bruke AutoTekst forklarer hva Gimmikk-biblioteket gjør.

Supporter oss!