Gimmicks-biblioteket

For å bruke denne funksjonen …

Åpne Verktøy → Makroer → LibreOffice Basic → Rediger og velg LibreOffice Makroer.


Merknadsikon

Dette biblioteket må lastes før kjøring. Plasser følgende setning før den første makroen i modulen din:
GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("Gimmicks")


Advarselsikon

Denne hjelpesiden trenger videre arbeid for korrekthet og ferdigstillelse. Vennligst bli med i LibreOffice-prosjektet og hjelp oss til å skrive den manglende informasjonen. Besøk vår webside om skriving Hjelp innhold .


Supporter oss!