ScriptForge-biblioteket

For å bruke denne funksjonen …

Åpne Verktøy - Makroer - LibreOffice Basic - Rediger og velg Programmakroer-kontainer.


ScriptForge-biblioteker bygger opp en utvidbar samling av makroskriptressurser for LibreOffice som kan startes fra grunnleggende makroer eller Python-skript.

note

• Grunnleggende makroer krever å laste ScriptForge-biblioteket ved hjelp av følgende setning:
GlobalScope.BasicLibraries.loadLibrary("ScriptForge")

• Python-skript krever import fra scriptforge-modulen:
fra scriptforge import CreateScriptService


tip

For å lære mer om hvordan du oppretter og kjører Python-skript ved å bruke ScriptForge-biblioteket, les hjelpesiden Opprette Python-skript med ScriptForge.


Aktiverer ScriptForge-tjenester

De beskrevne modulene og klassene påkalles fra brukerskript som "Tjenester". En generisk konstruktør av disse tjenestene er designet for det formålet for hvert språk.

Metoden Kasser er tilgjengelig i alle tjenester og bør anropes for å frigjøre ressurser etter bruk:

I Basic

  GlobalScope.BasicLibraries.LoadLibrary("ScriptForge")
  Set oSvc = CreateScriptService("servicename"[, arg0, arg1, ...])
  ' ...
  oSvc.Dispose()
 
I Python

  from scriptforge import CreateScriptService
  svc = CreateScriptService('servicename'[, arg0, arg1, ...])
  # ...
  svc.Dispose()
 

Tjenester levert av ScriptForge-biblioteket

Kategori

Tjenester

LibreOffice Basic

Array
Dictionary

Exception
FileSystem

String
TextStream

Dokumentinnhold

Base
Calc
Chart

Database
Dataset
Datasheet

Document
FormDocument
Writer

Brukergrensesnitt

Dialog
DialogControl
Form

FormControl
Menu
PopupMenu

Toolbar
ToolbarButton
UI

Verktøy

Basic
L10N
Platform

Region
Services
Session

Timer
UnitTest


ScriptForge.Matrise tjeneste

Gir en samling metoder for å manipulere og transformere matriser med én dimensjon (vektorer) og matriser med to dimensjoner (matriser). Dette inkluderer settoperasjoner, sortering, import fra og eksport til tekstfiler.

Matriser med mer enn to dimensjoner kan ikke brukes med metodene i denne tjenesten, det eneste unntaket er CountDims-metoden som godtar matriser med et hvilket som helst antall dimensjoner.

SFDocuments.Base-tjeneste

Tjenesten Base gir en rekke metoder og egenskaper for å forenkle administrasjon og håndtering av LibreOffice Base-dokumenter.

Denne tjenesten er nært knyttet til Dokument-tjenesten, som gir generiske metoder for håndtering av LibreOffice-dokumenter, inkludert basisdokumenter. Derfor utvider Base-tjenesten Dokument-tjenesten og gir ytterligere metoder som er spesifikke for basisdokumenter, slik at brukere kan:

ScriptForge.Grunnleggende tjeneste

Tjenesten ScriptForge.Basic foreslår en samling av LibreOffice Basic-metoder som skal utføres i en Python-kontekst. Grunnleggende tjenestemetoder gjengir den nøyaktige syntaksen og oppførselen til grunnleggende innebygde funksjoner.

SFDocuments.Calc tjeneste

Det delte biblioteket SFDocuments gir en rekke metoder og egenskaper for å forenkle administrasjon og håndtering av LibreOffice-dokumenter.

Tjenesten SFDocuments.Calc er en underklasse av SFDocuments.Document tjeneste. Alle metoder og egenskaper definert for Dokument-tjenesten kan også nås ved å bruke en Calc-tjenesteforekomst.

Tjenesten Calc er fokusert på:

SFDocuments.Chart-tjeneste

Tjenesten Chart gir et sett med egenskaper og metoder for å håndtere diagrammer i Calc-dokumenter. Med denne tjenesten er det mulig å:

SFDatabaser.Database-tjeneste

Tjenesten Database gir tilgang til databaser enten innebygd eller beskrevet i basisdokumenter. Denne tjenesten tilbyr metoder for å:

SFDatabaser.Datasett-tjeneste

Tjenesten Datasett brukes til å representere tabelldata produsert av en database. Med denne tjenesten er det mulig å:

SFDatabaser.Dataark tjeneste

Tjenesten Dataark gjør det mulig å visualisere innholdet i databasetabeller samt resultatene av spørringer og SQL-setninger ved å bruke datavisningen i Base. I tillegg tillater denne tjenesten å:

SFDialoger.Dialog tjeneste

The Dialog service contributes to the management of dialogs created with the Basic Dialog Editor or dialogs created on-the-fly. Each instance of the current class represents a single dialog box displayed to the user.

SFDialogs.DialogControl tjeneste

Tjenesten DialogControl administrerer kontrollene som tilhører en dialog som er definert med Basic Dialog Editor. Hver forekomst av gjeldende tjeneste representerer en enkelt kontroll i en dialogboks.

Fokuset er satt på å få og stille inn verdiene som vises av kontrollene i dialogboksen. Formatering er tilgjengelig via egenskapene XControlModel og XControlView.

Merk at innholdet i den unike DialogControl.Value egenskapen varierer i henhold til kontrolltypen.

En spesiell oppmerksomhet er gitt til kontroller av typen trekontroll. Det er lett å befolke et tre, enten gren for gren, eller med et sett med grener på en gang. Fylling av en trekontroll kan utføres statisk eller dynamisk.

ScriptForge.Ordbok tjeneste

En ordbok er en samling av nøkkelelementpar

SFDocuments.Dokument tjeneste

SFDocuments-biblioteket gir metoder og egenskaper for å forenkle administrasjon og manipulering av LibreOffice-dokumenter.

Metoder som kan brukes for alle typer dokumenter (tekstdokumenter, ark, presentasjoner osv.) leveres av SFDocuments.Document-tjenesten. Noen eksempler er:

ScriptForge.Unntak-tjeneste

Tjenesten Unntak er en samling metoder for å hjelpe til med kodefeilsøking i Basic- og Python-skript og i feilhåndtering i Basic-skript.

I Grunnleggende skript, når en kjøretidsfeil oppstår, hjelper metodene og egenskapene til Exception-tjenesten å identifisere feilkonteksten og tillate å håndtere den.

ScriptForge.FileSystem-tjeneste

Tjenesten FileSystem inkluderer rutiner for å håndtere filer og mapper. Deretter følger noen eksempler på funksjonene som tilbys av denne tjenesten:

SFDocuments.Form tjeneste

Tjenesten Form gir metoder og egenskaper for å administrere skjemaer i LibreOffice-dokumenter. Denne tjenesten støtter skjemaer i Base-, Calc- og Writer-dokumenter og lar deg:

SFDocuments.FormControl tjeneste

Tjenesten FormControl gir tilgang til kontrollene som tilhører et skjema, et underskjema eller en tabellkontroll i et FormDocument. Hver forekomst av FormControl-tjenesten refererer til en enkelt kontroll i skjemaet. Denne tjenesten lar brukere:

SFDocuments.FormDocument service

The FormDocument service allows to access form documents stored in LibreOffice Base documents.

In a Base document, existing form documents can be viewed by selecting View - Forms in the user interface. Each form document may be composed of one or more forms, including the main form and other sub-forms.

ScriptForge.L10N tjeneste

Denne tjenesten gir en rekke metoder knyttet til oversettelse av strenger med minimal innvirkning på programmets kildekode. Metodene som tilbys av L10N-tjenesten kan hovedsakelig brukes til å:

SFWidgets.Meny tjeneste

Tjenesten Meny kan brukes til å opprette og fjerne menyer fra menylinjen i et LibreOffice-dokumentvindu. Hver menyoppføring kan knyttes til et skript eller med en UNO-kommando. Denne tjenesten gir følgende funksjoner:

ScriptForge.Plattform-tjeneste

Tjenesten Plattform gir en samling egenskaper om gjeldende utførelsesmiljø og kontekst, for eksempel:

SFWidgets.PopupMenu tjeneste

Tjenesten PopupMenu kan brukes til å lage popup-menyer som kan assosieres med hendelser eller utføres av skript. Denne tjenesten gir følgende funksjoner:

ScriptForge.Region-tjeneste

Tjenesten Region gir en samling egenskaper og metoder for å håndtere lokale og regionrelaterte aspekter ved programmering, for eksempel:

ScriptForge.Tjenester tjeneste

Hovedformålet med modulen Tjenester er å gi tilgang til metoden CreateScriptService, som kan kalles inn brukerskript for å instansiere tjenester som er implementert ved hjelp av ScriptForge-rammeverket.

ScriptForge.Session-tjeneste

Tjenesten Økt samler ulike generelle metoder for:

ScriptForge.String tjeneste

Tjenesten String gir en samling metoder for strengbehandling. Disse metodene kan brukes til å:

ScriptForge.TextStream-tjeneste

Tjenesten TextStream brukes til å lese sekvensielt fra og skrive til filer som er åpnet eller opprettet med ScriptForge.FileSystem-tjenesten.

Metodene OpenTextFile og CreateTextFile fra FileSystem-tjenesten returnerer en forekomst av TextStream-tjenesten.

ScriptForge.Timer tjeneste

Tjenesten Timer måler hvor lang tid det tar å kjøre brukerskript.

En Timer måler varigheter. Som kan være:

SFWidgets.Toolbar service

The Toolbar service allows to retrieve information related to the toolbars available for a specific document window. With this service it is possible to:

SFWidgets.ToolbarButton service

The ToolbarButton service allows to retrieve information related to the toolbar buttons available in a given toolbar. With this service it is possible to:

ScriptForge.UI tjeneste

UI (User Interface)-tjenesten forenkler identifiseringen og manipuleringen av de forskjellige vinduene som utgjør hele LibreOffice-applikasjonen:

SFUnitTests.UnitTest tjeneste

Tjenesten UnitTest gir et rammeverk for å automatisere enhetstester ved å bruke Basic-språket, inkludert muligheten til å:

SFDocuments.Writer-tjeneste

Det delte biblioteket SFDocuments gir en rekke metoder og egenskaper for å forenkle administrasjon og håndtering av LibreOffice-dokumenter.

Noen metoder er generiske for alle typer dokumenter og er arvet fra SF_Document-modulen, mens andre metoder som er spesifikke for Writer-dokumenter er definert i SF_Writer-modulen.

Merk: Andre ScriptForge ikke beskrevne moduler er reservert for intern bruk. Innholdet deres kan endres uten varsel.

warning

Alle ScriptForge Grunnleggende rutiner eller identifikatorer som er prefikset med et understrekingstegn "_" er reservert for intern bruk. De er ikke ment å brukes i grunnleggende makroer eller Python-skript.


Supporter oss!