note

Denne metoden er ikke tilgjengelig i Basic.


note

Denne egenskapen er ikke tilgjengelig i Basic.


note

Denne metoden er ikke tilgjengelig i Python.


note

Denne egenskapen er ikke tilgjengelig i Python.


note

Denne tjenesten er tilgjengelig fra LibreOffice 7.3 og utover.


note

Denne metoden er tilgjengelig fra LibreOffice 7.3 og framover.


note

Denne egenskapen er tilgjengelig fra LibreOffice 7.3 og utover.


note

Denne tjenesten er tilgjengelig fra LibreOffice 7.2 og nyere.


note

Denne metoden er tilgjengelig fra LibreOffice 7.2 og nyere.


note

Denne metoden er tilgjengelig fra LibreOffice 7.2 og framover.


note

Denne kontrollen er tilgjengelig fra LibreOffice 7.2 og nyere.


note

Disse hendelseegenskapene er tilgjengelig fra LibreOffice 7.2 og nyere.


note

Denne egenskapen er tilgjengelig fra LibreOffice 7.2 og nyere.


Supporter oss!