Sett inn kontrollelementer

Åpner verktøylinjen Kontrollelementer.

Ikon Velg Kontroller

Sett inn kontrollelementer

Knapp

Ikon Knapp

Legger til en kommandoknapp. Du kan bruke en kommandoknapp for å utføre en kommando ved en bestemt hendelse, for eksempel et museklikk.

Hvis du vil kan du legge tekst eller bilder på knappen.

Bildefelt

Ikon Bildekontroll

Legger til et kontrollelement som viser et bilde.

Avkryssningsfelt

Ikon Avkryssningsboks

Legger til et avkryssningsfelt som du kan bruke for å slå av eller på en funksjon.

Alternativknapp

Inon Knapp for alternativer

Legger til en knapp som lar en bruker velge mellom en rekke alternativer. Grupperte alternativknapper må ha påfølgende fanerekkefølge. De er vanligvis omkranset av en gruppeboks. Hvis du har to grupper med alternativknapper, må du sette inn en tabulatorrekkefølge mellom fanerekkefølgen til de to gruppene. For eksempel til rammen til den andre gruppen, eller til en annen kontroll i dialogboksen, med unntak av en annen alternativknapp.

Etikettfelt

Ikon Etikett felt

Legger til et felt som viser tekstetiketter. Disse etikettene er bare til å vise forhåndsvalgt tekst og ikke til å legge inn ny tekst.

Tekstboks

Ikon Tekst Boks

Legger til et skrivefelt, der du kan skrive inn og redigere tekst.

Listeboks

Ikon ListeBoks

Legger til en boks der du kan velge et element fra en liste.

Kombinasjonsboks

Ikon KomboBoks

Legger til en kombinasjonsboks. En kombinasjonsboks er en en-linjers listeboks som brukeren kan bruke til å velge et punkt fra listen. Hvis du vil, kan du skrivebeskytte elementene i kombinasjonsfeltet.

Horisontalt rullefelt

Ikon Horisontal Rullelinje

Legger til et horisontalt rullefelt i dialogvinduet.

Loddrett rullefelt

Ikon Vertikal Rullelinje

Legger til et loddrett rullefelt i dialogvinduet.

Gruppeboks

Ikon Gruppe Boks

Legger til en ramme som du kan bruke til visuelt å gruppere lignende kontrollelementer, for eksempel valgknapper.

note

For å angi to forskjellige grupper med valgknapper, pass på at tabulatorindekset for grupperammen ligger mellom tabulatorindeksene for de to gruppene.


Framdriftsviser

Ikon Framdriftsrad

Legger til en framdriftsviser i dialogvinduet.

Horisontal Linje

Ikon Horisontal Linje

Legger til en horisontal linje i dialogvinduet.

Loddrett linje

Ikon Vertikal Linje

Legger til en loddrett linje i dialogvinduet.

Datofelt

Ikon Dato Felt

Legger til et datofelt.

Hvis du gir datofeltet egenskapen «nedtrekksliste» kan man dra ned en kalender og velge en dato.

Klokkeslettsfelt

Ikon Tidsfelt

Legger til et klokkeslettsfelt.

Numerisk felt

Ikon Numerisk Felt

Legger til et numerisk felt.

Valutafelt

Ikon Valutafelt

Legger til et valutafelt.

Formatert felt

Ikon Formatert Felt

Legger til et tekstfelt, der du kan angi formateringen for tekst som blir skrevet inn eller skrevet ut eller legge inn en begrensning.

Felt med mønster

Ikon Mønsterfelt

Legger til et maskeret felt. Et maskert felt består av en innlesningsmaske og en tegnmaske. Innlesningsmasken bestemmer hvilke brukerdata som kan skrives inn og tegnmasken bestemmer tilstanden på det maskerte feltet når skjemaet blir lest inn.

Filvalg

Ikon Filvalg

Legger til en knapp, som lar deg velge en fil.

Velg

Ikon Velg

Ta i bruk eller slår utvalgsmodus på eller av. I denne modusen kan du velge kontrollelementene i et dialogvindu, slik at du kan redigere dem.

Egenskaper

Ikon Egenskaper

Åpner et dialogvindu, der du kan redigere egenskapene til det valgte kontrollelementet.

Bruk testtilstanden

Ikon Aktiver Testmodus

Start en testtilstand. Bruk dialogvinduets lukkeknapp for å avslutte testtilstanden.

Behandle språk

Håndter Språk Ikon

Åpner et dialogvindu der du kan skru på eller behandle flere sett med ressurser for dialogvinduer for flere språk.

Kontrollelement for trevisning

Ikon Trekontroll

Legger til et kontrollemenet for trevisning så du kan se en hierarkisk liste. Du kan fylle listen ved å bruke API-kall (XtreeControl).

Tabellkontroll

Tabell Kontrolikon

Legger til et kontrollemenet for tabellvisning. Du kan fylle listen ved å bruke API-kall.

Hyperlenke kontroll

Sett inn hyperlenke kontrollikon

Legger til en hyperkoblingskontroll som kan åpne en adresse i nettleseren.

Supporter oss!