Sett inn kontrollelementer

Åpner verktøylinjen Kontrollelementer.

Ikon

Sett inn kontrollelementer

Knapp

Ikon

Legger til en kommandoknapp. Du kan bruke en kommandoknapp for å utføre en kommando ved en bestemt hendelse, for eksempel et museklikk.

Hvis du vil kan du legge tekst eller bilder på knappen.

Bildefelt

Ikon

Legger til et kontrollelement som viser et bilde.

Avkryssningsfelt

Ikon

Legger til et avkryssningsfelt som du kan bruke for å slå av eller på en funksjon.

Alternativknapp

Ikon

Legger til en knapp der brukeren kan velgemellom flere ulike alternativer. Grupperte alternativknapper må ha tabulatorindekser som følger hverandre. De er vanligvis omringet av et gruppefelt. Hvis du har to grupper med alternativknapper kan du sette inn et tabulatorindeks mellom tabulatorindeksene for de to grupper på grupperammen.

Etikettfelt

Ikon

Legger til et felt som viser tekstetiketter. Disse etikettene er bare til å vise forhåndsvalgt tekst og ikke til å legge inn ny tekst.

Tekstboks

Ikon

Legger til et skrivefelt, der du kan skrive inn og redigere tekst.

Listeboks

Ikon

Legger til en boks der du kan velge et element fra en liste.

Kombinasjonsboks

Ikon

Legger til en kombinasjonsboks. En kombinasjonsboks er en en-linjers listeboks som brukeren kan bruke til å velge et punkt fra lista. Hvis du vil, kan du skrivebeskytte elementene i kombinasjonsfeltet.

Horisontalt rullefelt

Ikon

Legger til et horisontalt rullefelt i dialogvinduet.

Loddrett rullefelt

Ikon

Legger til et loddrett rullefelt i dialogvinduet.

Gruppeboks

Ikon

Legger til en ramme som du kan bruke til visuelt å gruppere lignende kontrollelementer, for eksempel valgknapper.

Merknadsikon

For å angi to forskjellige grupper med valgknapper, pass på at tabulatorindekset for grupperammen ligger mellom tabulatorindeksene for de to gruppene.


Framdriftsviser

Ikon

Legger til en framdriftsviser i dialogvinduet.

Horisontal Linje

Ikon

Legger til en horisontal linje i dialogvinduet.

Loddrett linje

Ikon

Legger til en loddrett linje i dialogvinduet.

Datofelt

Ikon

Legger til et datofelt.

Hvis du gir datofeltet egenskapen «nedtrekksliste» kan man dra ned en kalender og velge en dato.

Klokkeslettsfelt

Ikon

Legger til et klokkeslettsfelt.

Numerisk felt

Ikon

Legger til et numerisk felt.

Valutafelt

Ikon

Legger til et valutafelt.

Formatert felt

Ikon

Legger til et tekstfelt, der du kan angi formateringen for tekst som blir skrevet inn eller skrevet ut eller legge inn en begrensning.

Felt med mønster

Ikon

Legger til et maskeret felt. Et maskert felt består av en innlesningsmaske og en tegnmaske. Innlesningsmasken bestemmer hvilke brukerdata som kan skrives inn og tegnmasken bestemmer tilstanden på det maskerte feltet når skjemaet blir lest inn.

Filvalg

Ikon

Legger til en knapp, som lar deg velge en fil.

Velg

Ikon

Ta i bruk eller slår utvalgsmodus på eller av. I denne modusen kan du velge kontrollelementene i et dialogvindu, slik at du kan redigere dem.

Egenskaper

Ikon

Åpner et dialogvindu, der du kan redigere egenskapene til det valgte kontrollelementet.

Bruk testtilstanden

Ikon

Start en testtilstand. Bruk dialogvinduets lukkeknapp for å avslutte testtilstanden.

Behandle språk

Ikon for å behandle språk

Åpner et dialogvindu der du kan skru på eller behandle flere sett med ressurser for dialogvinduer for flere språk.

Kontrollelement for trevisning

Ikon for å behandle språk

Legger til et kontrollemenet for trevisning så du kan se en hierarkisk liste. Du kan fylle lista ved å bruke API-kall (XtreeControl).

Tabellkontroll

Tabellkontroll ikon

Legger til et kontrollemenet for tabellvisning. Du kan fylle lista ved å bruke API-kall.

Hyperlenke kontroll

Sett inn hyperlenke ikon

Legger til en hyperkoblingskontroll som kan åpne en adresse i nettleseren.

Supporter oss!