Finn parenteser

Framhever teksten som er omgitt av to korresponderende parenteser. Plasser tekstpekeren foran en start- eller sluttparentes, og klikk så på denne knappen.

Icon Find Parentheses

Finn parenteser

Supporter oss!