Objektkatalog

ÅpnerObjektfanen, der du kan se Basic objektene.

Dobbelklikk på navnet til en funksjon for å laste modulen som inneholder funksjonen og plasser markøren. Dobbelklikk på modulnavnet eler en dialog for å laste og vise module eller dialogen.

Ikon

Objektkatalog

Vindusområde

Viser en hierarkisk oversikt over de gjeldende makrobibliotekene, moduler og dialogvindu i LibreOffice. Dobbeltklikk på navnet til et element for å vise innholdet av elementet.

Supporter oss!