Observer

Bruk denne knappen til å vise variabelene i en makro. Innholdet av variabelen vises i et eget vindu.

Klikk på navnet på en variabel for å velge den, klikk så på ikonet Observer. Verdien, som er tildelt til variabelen vises ved siden av navnet. Denne verdien oppdateres fortløpende.

Ikon

Observer

For å fjerne variabelobservasjonen, marker variabelen i observatørvinduet og klikk på ikonet Fjern observasjon.

Supporter oss!