Pausepunkt

Setter inn et pausepunkt i programlinjen.

Pausepunktet blir satt inn ved pekerens posisjon. Bruk et pausepunkt for å avbryte et program rett før en feil opstår. Du kan deretter feilsøke programmet ved å kjøre det i tilstanden Enkeltsteg, inntil feilen oppstår. Du kan også bruke ikonet Observer for å kontrollere innholdet av de relevante variabelene.

Ikon

Pausepunkt

Supporter oss!