Prosedyresteg

Start makroen og stopp den etter neste prosedyre.

Denne kommandoen kan sammen med kommandoen Observatør brukes til å lete etter feil.

Ikon

Prosedyresteg

Supporter oss!