Enkeltsteg

Start makroen og stopp den etter neste kommando.

Denne kommandoen kan sammen med kommandoen Observatør brukes til å lete etter feil.

Ikon

Enkeltsteg

Supporter oss!