Kompiler

Kompiler en Basic-makro. Du kan kompilere en makro etter du har endret den, eller hvis makroen bruker enkeltsteg eller prosedyresteg.

Ikon Kompiler

Kompiler

Supporter oss!