Kompiler

Kompiler en Basic-makro. Du kan kompilere en makro etter du har endret den, eller hvis makroen bruker enkeltsteg eller prosedyresteg.

Icon Compile

Kompiler

Supporter oss!