Hendelser

Definer hendelsesoppgaver for den valgte kontrollen eller dialogen. De tilgjengelige hendelsene avhenger av hvilken type kontroll som er valgt.

Får fokus

Hendelsen finner sted hvis kontrollelementet får fokus.

Mister fokus

Hendelsen finner sted hvis kontrollelementet mister fokus.

Trykker en tast

Hendelsen finner sted hvis brukeren trykker en tast mens kontrollelementet har fokus.

Slipper opp en tast

Hendelsen finner sted hvis brukeren slipper opp en knapp mens kontrollelementet har fokus.

Endret

Hendelsen Endret finner sted når kontrollelementet mister fokus og innholdet i kontrollelementet er blitt endret siden den mistet fokus.

Endret tekst

Hendelsen finner sted hvis du skriver inn eller endrer tekst i et inndata-felt.

Endret elementstatus

Hendelsen finner sted hvis statusen til kontrollelementet er endret (f.eks. fra avkrysset til ikke avkrysset).

Musepeker i kontrollelement

Hendelsen finner sted når musepekeren kommer inn i kontrollelementet.

Musepeker flyttet mens tast trykket

Hendelsen finner sted når musepekeren blir flyttet mens en tast trykkes.

Musepeker flyttet

Hendelsen finner sted når musepekeren blir flyttet over kontrollelementet.

Museknapp trykket

Hendelsen finner sted når en museknapp blir trykket mens musepekeren er over kontrollelementet.

Museknapp sluppet

Hendelsen finner sted når museknappen blir sluppet mens musepekeren er over kontrollelementet.

Musepeker på utsiden

Hendelsen finner sted når musepekeren kommer på utsiden av kontrollelementet.

Under justering

Hendelsen finner sted når et rullefelt blir rullet.

Supporter oss!