Egenskaper for kontrollelement

Angi egenskapene til det valgte dialogvinduet eller kontrollelementet. Du må bruke utformingsmodus for å kunne bruke denne kommandoen.

Skriv inn data i egenskapsdialogen.

Følgende tastekombinasjoner gjelder for å skrive inn data i flere linjer eller kombinationsbokser i dialogboksen Egenskaper :

Taster

Virkning

Alt + Pil ned

Åpner kombinasjonsboksen.

Alt + Pil opp

Lukker kombinasjonsboksen.

Shift + Enter

Sett inn et linjeskift i felt med flere linjer.

(Pil opp)

Går til forrige linje.

(Pil ned)

Gå til neste linje.

Enter

Fullfører innskrivingen i feltet og plasserer markøren i neste felt.


Generelt

Definer egenskapene for den valgte kontrollen eller dialogen. De tilgjengelige egenskapene avhenger av hvilken type kontroll som er valgt. Følgende egenskaper er derfor ikke tilgjengelige for alle typer kontroll.

Hendelser

Definer hendelsesoppgaver for den valgte kontrollen eller dialogen. De tilgjengelige hendelsene avhenger av hvilken type kontroll som er valgt.

Supporter oss!