Overvåkningsvinduet

Vaktvinduet lar deg observere verdien av variabler under kjøringen av et program. Definer variabelen i tekstboksen Overvåk. Klikk på Aktiver Overvåkning for å legge til variabelen i listeboksen og vise dens verdier.

Overvåk

Skriv inn navnet på variabelen med verdien skal overvåkes.

Fjern overvåking

Fjern den valgte variabelen fra lista over overvåkede variabler.

Ikon

Fjern overvåking

Redigerer verdien av en overvåket variabel

Vis lista over overvåkede variabler. Klikk to ganger etter hverandre (med en liten pause mellom klikkene) på en oppføring for å endre dens verdi. Den nye verdien vil bli brukt for variabelen i programmet.The new value will be taken as the variable's value for the program.

Supporter oss!