LibreOffice Basic IDE

Åpner Basic IDE hvor du kan skrive og redigere BASIC makroer.

Denne seksjonen beskriver strukturen til BASIC IDE

For å bruke denne funksjonen …

Fra menylinjen:

Velg Verktøy - Makro - Rediger makro.

Fra grensesnittet med faner:

Velg Verktøy - Basic.

Verktøy-menyen i Verktøy-fanen, velg Rediger makro.

Fra verktøylinjer:

Ikon Rediger makro

Rediger Makro


Makro verktøylinje

Verktøylinjen Makro inneholder kommandoer for å lage, redigere og kjøre makroer.

Overvåkningsvinduet

Vaktvinduet lar deg observere verdien av variabler under kjøringen av et program. Definer variabelen i tekstboksen Overvåk. Klikk på Aktiver Overvåkning for å legge til variabelen i listeboksen og vise dens verdier.

Kommandostakkvinduet (Kall)

Kommandostabelen lar deg overvåke rekkefølgen som prosedyrer og funksjoner blir kjørt i. Disse blir vist nedenfra og opp, med de sist brukte prosedyrene og funksjonene øverst i listen.

Administrer pausepunkter

Angi alternativer for pausepunkter.

Tastatursnarveier i Basic IDE

Kommandoer Fra kontekstmenyen til modulfanene

Sett inn

Moduler

Sett inn en ny modul i gjeldende bibliotek.

Dialogvindu

Sett inn en ny dialog i gjeldende bibliotek.

Slett

Slett den valgte modulen.

Gi nytt navn

Gi nytt navn til gjeldende modul.

Skjul

Skjul gjeldende modul.

Moduler

Åpner Makroorganiserings dialogen

Supporter oss!