Hendelsesdrivne makroer

Denne seksjonen beskriver hvordan du tilordner grunnleggende programmer for å programmere hendelser.

Du kan automatisk kjøre en makro når en spesifisert programvarehendelse oppstår, ved å tilordne ønsket makro til hendelsen. Følgende tabell gir en oversikt over programhendelser, og på hvilket tidspunkt en tilordnet makro vil kjøres.

Hendelse

En tildelt makro kjøres …

Program Start

… etter at et LibreOffice-program er startet.

Program slutt

… før et LibreOffice-program er avsluttet.

Opprett dokument

… etter at et nytt dokument er opprettet med Fil → Ny eller med knappen Ny.

Åpne dokument

… etter at et nytt dokument er opprettet med Fil → Åpne eller med knappen Åpne.

Lagre dokumentet som

… før et dokument er lagret med et spesifikt navn (med Fil → Lagre som, med Fil → Lagre, eller med knappen Lagre dersom dokumentet ikke har fått navn).

Dokumentet er lagret som

… atter at dokument er lagret med et spesifikt navn (med Fil → Lagre som, med Fil → Lagre, eller med knappen Lagre dersom dokumentet ikke har fått navn).

Lagre dokument

… før et dokument lagres med Fil → Lagre eller med knappen Lagre, dersom dokumentet har fått et navn.

Dokumentet er lagret

… etter at dokumentet lagres med Fil → Lagre eller med knappen Lagre, dersom dokumentet har fått et navn.

Lukke dokumentet

… før et dokument stenges.

Dokumentet stengt

…etter at dokumentet er stengt. Merk at hendelsesn «Lagre dokument» også kan forekomme når dokumentet er lagret før det stenges.

Aktivere dokumentet

…etter at et dokument er flyttet fremst.

Deaktiver dokumentet

…etter at et dokument er flyttet fremst.

Skriv ut dokumentet

…etter at dialogvinduet Skriv ut er lukket, men før utskriften har startet.

JavaScript kjøretidsfeil

… når det oppstår en kjøretidsfeil i JavaScript.

Skriv brevfletting

… etter at dialogvinduet Skriv ut er lukket, men før utskriften har startet. Dette skjer for hver kopi som skrives ut.

Endre sidetallet

… når sidetallet endres.

Melding mottatt

...hvis en melding ble mottatt


Knyte en makro til en hendelse

 1. Velg Verktøy → Tilpass og klikk på fanen Hendelser.

 2. Velg om du vil at tildelingen skal være globalt gyldig eller bare gyldig i gjeldende dokument i listboksen Lagre i .

 3. Velg hendelse fra Hendelse -listen.

 4. Trykk på Makro og velg makroen som skal brukes i den valgte hendelsen.

 5. Trykk på OK for å tildele makroen.

 6. Trykk på OK for å lukke dialogvinduet.

Fjern tildelingen av en makro fra en hendelse

 1. Velg Verktøy → Tilpass og klikk på fanen Hendelser.

 2. Velg om du vil fjerne en global oppgave eller en oppgave som bare er gyldig i det nåværende dokumentet, ved å velge alternativet i Lagre i listeboksen.

 3. Velg hendelsen som inneholder oppdraget som skal fjernes fra listen Hendelse .

 4. Klikk på Fjern.

 5. Trykk på OK for å lukke dialogvinduet.

Supporter oss!