Dokumenthendelsesdrevne makroer

Denne delen beskriver hvordan du tilordner skript til applikasjons-, dokument- eller skjemahendelser.

Du kan automatisk kjøre en makro når en spesifisert programvarehendelse oppstår ved å tilordne ønsket makro til hendelsen. Tabellen nedenfor gir en oversikt over dokumenthendelser og på hvilket tidspunkt en tilordnet makro utføres.

Hendelse

En tildelt makro kjøres …

rutine

Start applikasjon

...etter at en LibreOffice-applikasjon er startet.

OnStartApp

Lukk applikasjon

… før et LibreOffice-program er avsluttet.

OnCloseApp

Dokument opprettet

...Nytt dokument opprettet med Fil - Ny eller med Ny-ikonet. Merk at denne hendelsen også utløses når Basic IDE åpnes.

OnCreate

Nytt dokument

… etter at et nytt dokument er opprettet med Fil → Ny eller med knappen Ny.

OnNew

Dokumentinnlasting fullført

...før et dokument åpnes med Fil - Åpne eller med Åpne-ikonet.

OnLoadFinished

Åpne dokument

… etter at et nytt dokument er opprettet med Fil → Åpne eller med knappen Åpne.

OnLoad

Dokumentet vil bli lukket

… før et dokument stenges.

OnPrepareUnload

Dokumentet stengt

…etter at dokumentet er stengt. Merk at hendelsesn «Lagre dokument» også kan forekomme når dokumentet er lagret før det stenges.

OnUnload

-inget UI-

OnLayoutFinished

Visning opprettet

Dokumentet vises. Merk at denne hendelsen også skjer når et dokument dupliseres.

OnViewCreated

Visningen vil bli stengt

Dokumentlayout blir fjernet.

OnPrepareViewClosing

Visning stengt

Dokumentlayout tømmes før dokumentet lukkes.

OnViewClosed

Aktivere dokumentet

…etter at et dokument er flyttet fremst.

OnFocus

Deaktiver dokumentet

…etter at et dokument er flyttet fremst.

OnUnfocus

Lagre dokument

… før et dokument lagres med Fil → Lagre eller med knappen Lagre, dersom dokumentet har fått et navn.

OnSaveAs

Dokumentet er lagret

… etter at dokumentet lagres med Fil → Lagre eller med knappen Lagre, dersom dokumentet har fått et navn.

OnSaveDone

Lagring av dokument mislyktes

Dokumentet kunne ikke lagres.

OnSaveFailed

Lagre dokumentet som

… før et dokument er lagret med et spesifikt navn (med Fil → Lagre som, med Fil → Lagre, eller med knappen Lagre dersom dokumentet ikke har fått navn).

OnSaveAs

Dokumentet er lagret som

… atter at dokument er lagret med et spesifikt navn (med Fil → Lagre som, med Fil → Lagre, eller med knappen Lagre dersom dokumentet ikke har fått navn).

OnSaveAsDone

'Lagre som' har feilet

Dokumentet kunne ikke lagres.

OnSaveAsFailed

-inget UI

Når dokumentdiskplasseringen har endret seg, for eksempel etter en Fil - Lagre som-handling.

OnStorageChanged

Lagre eller eksportere kopi av dokument

...før et dokument lagres med Fil - Lagre en kopi, Fil - Eksporter, Fil - Eksporter som PDF eller Lagre-ikoner.

OnCopyTo

Dokumentkopi er opprettet

...etter at et dokument er lagret med Fil - Lagre en kopi, Fil - Eksporter, Fil - Eksporter som PDF eller Lagre-ikoner.

OnCopyToDone

Oppretting av dokumentkopi mislyktes

Dokumentet kunne ikke kopieres eller eksporteres.

OnCopyToFailed

Skriv ut dokument

...etter at dialogboksen Skriv ut er lukket, men før selve utskriftsprosessen starter. Denne hendelsen oppstår for hver kopi som skrives ut.

OnPrint

-inget UI

...etter at dokumentsikkerhetsinnstillingene er endret.

OnModeChanged

'Endret'-status ble endret

Endret tilstand for et dokument er endret.

OnModifyChanged

Dokumenttittel endret

Når dokumenttittelen blir oppdatert.

OnTitleChanged

Lastet inn en underkomponent

...etter at et databaseskjema er åpnet.

OnSubComponentOpened

Lukket en underkomponent

...etter at et databaseskjema er lukket.

OnSubComponentClosed

Utskrift av skjemabrev startet

...før du skriver ut skjemabrev ved hjelp av menyene Fil - Skriv ut eller Verktøy - Veiviser for utskriftsfletting.

OnMailMerge

Utskrift av skjemabrev ferdig

...etter utskrift av standardbrev ved hjelp av menyene Fil - Skriv ut eller Verktøy - Veiviser for utskriftsfletting.

OnMailMergeFinished

Utskrift av skjemafelt startet

...før du skriver ut skjemafelt.

OnFieldMerge

Utskrift av skjemafelt ferdig

...etter utskrift av skjemafelt.

OnFieldMergeFinished

Endre sidetallet

Når sideantallet endres.

OnPageCountChanged


note

De fleste hendelser er knyttet til dokumenter, bortsett fra OnStartApp, OnCloseApp, OnCreate og OnLoadFinished som skjer på applikasjonsnivå. OnSubComponentOpened og OnSubComponentClosed hendelser utløses av databasens skjemaer.


tip

Writer-dokumenter utløser disse spesifikke hendelsene: OnLayoutFinished, OnMailMerge, OnMailMergeFinished, OnFieldMerge, OnFieldMergeFinished literal> og OnPageCountChanged.


Knyte en makro til en hendelse

 1. Velg Verktøy → Tilpass og klikk på fanen Hendelser.

 2. Velg om du vil at tildelingen skal være globalt gyldig eller bare gyldig i gjeldende dokument i listboksen Lagre i .

 3. Velg hendelse fra Hendelse -listen.

 4. Trykk på Makro og velg makroen som skal brukes i den valgte hendelsen.

 5. Trykk på OK for å tildele makroen.

 6. Trykk på OK for å lukke dialogvinduet.

Fjern tildelingen av en makro fra en hendelse

 1. Velg Verktøy → Tilpass og klikk på fanen Hendelser.

 2. Velg om du vil fjerne en global oppgave eller en oppgave som bare er gyldig i det nåværende dokumentet, ved å velge alternativet i Lagre i listeboksen.

 3. Velg hendelsen som inneholder oppdraget som skal fjernes fra listen Hendelse .

 4. Klikk på Fjern.

 5. Trykk på OK for å lukke dialogvinduet.

I tillegg til å tilordne makroer til hendelser, kan man overvåke hendelser som utløses i LibreOffice-dokumenter.

Supporter oss!